از طریق حمایت مالی هدفمند ، کارچر در زمینه های مختلف ، از فرهنگ گرفته تا ورزش و محیط زیست ، خود را نشان می دهد. کارچر با تهیه ماشین آلات یا کمک متخصصان فعال برای نظافت از پروژه های عظیم نیز پشتیبانی می کند.

اسپانسرها

حمایت ورزشی

کارچر در عرصه ورزش نیز فعالیت دارد. چه در فوتبال و چه در هر فعالیت ورزشی دیگر، کارچر برای حمایت از شماست!

کارچر

شرکای بازاریابی

کاچر با شرکت های شریک منتخب با هدف ارائه خدمات بازاریابی متقابل همکاری نزدیک دارد.

حامیان فرهنگی

کارچر با 30 سال سابقه در حمایت از حفاظت از بناهای تاریخی و بناها مشارکت دارد. کارچر قبلاً تجربه و تخصص خود را در بیش از 100 پروژه مرمت در سراسر جهان نشان داده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید