اسکرابر کارچر

اسکرابر کارچر، اسکرابر یا همان زمین شوی کارچر آلمان یک دستگاه اتوماتیک مکانیزه و کاملا تخصصی برای انجام شستشو و خشک کردن سطوح می باشد. که این دو فرآیند را به طور هم زمان انجام می دهد. و باعث صرفه [...]

زمین شوی کارچر

زمین شوی کارچر، زمین شوی صنعتی به دستگاهی می گویند که بتواند به صورت همزمان زمین را شسته و خشک نماید. یک دستگاه زمین شوی کارچر دارای دسته بندی های مختلفی می باشد. اعم از زمین شوی دستی و یا [...]